Om oss

sverige behöver fler bostäder

om-oss-bild-1

Vi har gjort det till vår uppgift att skapa bättre bostäder som fler har råd att flytta in i. Våra hus bygger vi med långsiktighet i tanken och med fokus på människans behov av trygghet, komfort och trivsel. Bostäder med noggrant utvalda material som tar hänsyn till miljön och som ger människor en bättre vardag.

Sverige behöver någon som tänker i helt nya banor för att bostadsutvecklingen ska ta fart på riktigt. Någon med nya idéer som vågar utmana de gamla traditioner som bromsar såväl bostadsutvecklingen som människors möjlighet att bo bra, till rimliga kostnader.

Fler Bostäder skapar bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i.

Bostäder för vanligt folk.

I företaget finns en djupt rotad filosofi som handlar om att våga utmana, samarbeta med andra och tänka långsiktigt. Det är med just de här ledorden som vi driver våra projekt, och som också beskriver vårt gemensamma engagemang, vår nyfikenhet och vår kompetens.

Att skapa något idag som finns kvar för kommande generationer inspirerar oss att göra det vi gör. Genom att bygga både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter har vi möjlighet att skapa mer långsiktigt hållbara bostadsområden. Oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller ägarlägenhet har vi nämligen ett livscykeltänk med oss vid alla beslut som fattas under resans gång.

Bostäder är extra roligt att arbeta med, speciellt med tanke på att det är ett grundläggande behov för alla i vårt samhälle. Alla människor har dessvärre inte möjlighet att bo så som de önskar och därför känns det meningsfullt att ta saken i egna händer och skapa bostäder som fler har möjlighet att flytta in i. Som nytänkande aktör, dock med lång erfarenhet i branschen, har vi sannolikt större möjligheter att hitta nya vägar som krävs för att vi ska nå vårt mål om att alla de lägenheter vi bygger ska vara ekonomiskt nåbara för en medelinkomsttagare i området.

– Magnus Knutsson

Bostäder som ger fler människor en bättre vardag

Att skapa långsiktig hållbara bostäder utan att det blir för dyrt är en utmaning, men absolut inte omöjligt. Vi skulle vilja påstå att det går att göra. Som modiga optimister tänker vi annorlunda och vågar hitta nya vägar för att skapa bostäder som ger fler människor en bättre vardag. Trots att Fler Bostäder är ett relativt ungt företag så finns det stor kunskap och lång erfarenhet av bostadsbyggande i Sverige.

Systerföretaget Franshill förvaltning äger och förvaltar långsiktigt ca 1000 hyreslägenheter.

Fler Bostäder utvecklar bostadsområden, gärna från tidigt skede med att ta fram detaljplan och delta i stadsutvecklingen. Franshill förvaltar, med egen personal, våra bostäder långsiktigt till kommande generationer.

Detta gör att vi är med från början och långt in i framtiden.

vår resa mot en mer demokratisk
bostadsmarknad

2016

2016

Fler Bostäder bildas av Magnus Knutsson och Franshill Förvaltning – en del av Finja


Fler Bostäder förvärvar fastigheterna Sjön 1 och Sjön 2 vid hörnet Hyllie Kyrkoväg – Birger Jarlsgatan på Limhamn

2017

2017

Fler Bostäder tecknar samarbetsavtal med Lunds kommun och avtal med JM angående förvärv av byggrätter för drygt 200 lägenheter på Vipeholm i Lund

2018

2018

Fler Bostäder och Fojab blir inbjudna till att bli markägare och utveckla två bostadskvarter inom Sigtuna Stadsängar.

2019

2019

Fler Bostäder och Fojab vinner markanvisningstävling i Ystad.


Byggstart för 87 hyreslägenheter i Ystad Trädgårdsstad – Sveriges första klimatpositiva betongstomme.

2020

2020

Fler Bostäder förvärvar mark i Klagshamn


Inflyttning första etappen i Ystad Trädgårdsstad


Systerföretaget Franshill förvaltning och Fler Bostäder påbörjar resan som en långsiktig hyresvärd i Ystad


Fler Bostäder förvärvar byggrätter i Hyllie, Fastigheten Malmö Rätan 1, för uppförande av Sveriges första riktiga Hybridhus

2021

2021

Inflyttning etapp 2 & 3 Ystad Trädgårdsstad


Systerföretaget Franshill förvaltning förstärker organisationen och ytterligare lägenheter adderas för en långsiktig förvaltning i egen regi


Start Planprogramsarbete i Klagshamn


Mattias Åberg ansluter till Fler Bostäder som senior projektledare

2022

2022

Inflyttning etapp 1 – 99 hyreslägenheter på Vipeholm i Lund


Fler Bostäder och Systerföretaget Franshill förvaltning utökar beståndet med hyreslägenheter i Lund


Ny detaljplan vinner laga kraft för uppförande av blandad bebyggelse med radhus och flerbostadshus på fastigheterna Sjön 1 & 2 på Limhamn


Planavtal tecknas med Malmö stad för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Ryggen 19 på Kirseberg, Malmö

2023

2023

Planerad Byggstart för Sveriges första fullskaliga fullhybridhus på fastigheten Rätan 1 i Hyllie


Inflyttning 80 lägenheter på Vipeholm


Systerföretaget Franshill förvaltning kan nu erbjuda 272 st hyreslägenheter i Lund samt över 1 000 st lägenheter totalt


Samråd Planprogram Klagshamn


Fastigheterna Sjön 1 och 2 på Limhamn förbereds för byggnation

fler bostäder. igår, idag och imorgon.

Fler Bostäder bildades med missionen att skapa bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i. Vi utvecklar bostäder för vanligt folk, kan man säga. För oss är det en fråga om att demokratisera bostadsmarknaden. Och det är vad vi gör, ett hus i taget. Resan den fortsätter, för vi har ju nästan bara börjat.

kontakta oss

Magnus Knutsson
E-post magnus.knutsson@flerbostader.nu
Tel 070 208 53 13

Mattias Åberg
E-post mattias.aberg@flerbostader.nu
Tel 076 315 21 71