Välkommen till Vipehusen

Vipehusen hus 1 och 2 är uthyrt

Nästa etapp kommer att starta för uthyrning i årsskiftet 2022-2023, så håll utkik på sidan för ytterligare information och uthyrningsstart. Beräknad inflyttning sommaren 2023.

människan i centrum

Hela vår verksamhet – vår inriktning, vårt arbetssätt och våra bostadshus – är formad runt människans behov.

Människorna vi bygger för är nämligen lika självklara som bostäderna. Därför ska husen symbolisera ett hem som ger trygghet. Men också omtanke, gemenskap och positiv utveckling tillsammans.

Människorna vi bygger för är nämligen lika självklara som bostäderna.

sverige behöver fler bostäder

Bostadsbrist och obalans på bostads- marknaden är en stor utmaning.

Sverige behöver någon som tänker i helt nya banor för att bostads- utvecklingen ska ta fart på riktigt. Någon med nya idéer som vågar utmana gamla vanor som bromsar både bostadsutvecklingen och människors möjlighet att bo bra till rimliga kostnader.

Vi har gjort det till vår uppgift att skapa bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i. Våra hus bygger vi med långsiktighet i tanken och människan i centrum. Bostäder med noggrant utvalda material som tar hänsyn till miljön och som ger människor en bättre vardag.

Vi har gjort det till vår uppgift att skapa bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i.

långsiktighet i tanken

Vi är inte som många andra. Tvärtom.

Vi tänker annorlunda och hittar nya vägar för att skapa långsiktigt hållbara boenden. Vi bygger inte bara för stunden, vi bygger för kommande generationer och tror på långsiktigt ägande. Därför samarbetar vi gärna med andra aktörer som delar våra värderingar. På så sätt kan vi tillsammans göra det möjligt att erbjuda kostnads- effektiva, kvadratsmarta bostäder som håller hög kvalitet utan att för den saken skull behöva ta mer betalt.

För att lyckas är det en grundförutsättning att vara med tidigt i processen för att kunna påverka. Det gör att vi kan utmana marknaden och bygga bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i.

Vi bygger för kommande generationer och tror på långsiktigt ägande.

Kommande projekt

Hyllie, Malmö

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.

Planerad inflyttning

Alléhusen

114 Bostäder

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.

Planerad inflyttning Augusti 2023

Klagshamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Klagshamn 30:22 samt 30:27 i Klagshamn. (Området ligger inom Malmö kommuns översiktsplan inom utbyggnadsstrategin med innehåll i form av blandad stadsbebyggelse.) Förhoppningen är att vi inom kort skall kunna påbörja […]

Planerad inflyttning uppdateras

Klara projekt