Moderna ägarlägenheter i Alléhusen

Lägenheter som du äger fullt ut som ett småhus

34 modernt planerade ägarlägenheter fördelade på ett hus med 1-4 rok, 32-79 m². Alléhusen i Lund är omgärdat av en lummig miljö med uppväxta träd och med ett cykelstråk utanför dörren som binder samman området med city.

bostäder för alla personligheter

Hela vår verksamhet – vår inriktning, vårt arbetssätt och våra bostadshus – har formats runt människans behov.

Människorna vi bygger för är nämligen lika självklara som bostäderna. Därför ska husen symbolisera ett hem som ger trygghet. Men också omtanke, gemenskap och positiv utveckling tillsammans.

Människorna vi bygger för är nämligen lika självklara som bostäderna.

sverige behöver fler bostäder

Bostadsbrist och obalans på bostads- marknaden är en stor utmaning.

Sverige behöver någon som tänker i helt nya banor för att bostadsutvecklingen ska ta fart på riktigt. Någon med nya idéer som vågar utmana de gamla traditioner som bromsar såväl bostadsutvecklingen och människors möjlighet att bo bra, till rimliga kostnader.

Vi har gjort det till vår uppgift att skapa bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i. Våra hus bygger vi med långsiktighet i tanken och med fokus på människans behov av trygghet, komfort och trivsel. Bostäder med noggrant utvalda material som tar hänsyn till miljön och som ger fler människor en bättre vardag.

Vi har gjort det till vår uppgift att skapa bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i.

långsiktighet i tanken

Vi är inte som många andra. Tvärtom.

Vi tänker annorlunda och hittar nya vägar för att skapa långsiktigt hållbara boenden. Vi bygger inte bara för stunden, vi bygger för kommande generationer och tror på långsiktigt ägande. Därför samarbetar vi gärna med andra aktörer som delar våra värderingar. På så sätt kan vi tillsammans göra det möjligt att erbjuda kostnads- effektiva, kvadratsmarta bostäder som håller hög kvalitet utan att för den saken skull behöva ta mer betalt.

För att lyckas är det en grundförutsättning att vara med tidigt i processen för att kunna påverka. Det gör att vi kan utmana marknaden och bygga bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i.

Vi bygger för kommande generationer och tror på långsiktigt ägande.

pågående projekt

Kommande projekt

Hyllie, Malmö

Fler Bostäder har av Malmö kommun blivit tilldelade en byggrätt i södra delen av Hyllie i området Hyllie Parkside. Här avser vi uppföra en Hybridbyggnad som, oss veterligen, aldrig tidigare uppförts i Sverige. Mer info kommer.

Status Bygglovsskede

Klagshamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Klagshamn 30:22 samt 30:27 i Klagshamn. (Området ligger inom Malmö kommuns översiktsplan inom utbyggnadsstrategin med innehåll i form av blandad stadsbebyggelse.) Förhoppningen är att vi inom kort…

Status Samråd Planprogram

Limhamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Vattnet 12 och 13 på Limhamn och arbetet med detaljplanen är påbörjad. På fastigheten Vattnet 12 mot Birger Jarlsgatan uppfördes för drygt 100 år en byggnad som sedan skulle inrymma Limhamns Folkets hus.

Status Byggstart 2023

Klara projekt