Limhamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Vattnet 12 och 13 på Limhamn och arbetet med detaljplanen är påbörjad. På fastigheten Vattnet 12 mot Birger Jarlsgatan uppfördes för drygt 100 år en byggnad som sedan skulle inrymma Limhamns Folkets hus.
På grannfastigheten Vattnet 13 längs Hyllie Kyrkoväg uppfördes, i mitten på 70-talet, en industribyggnad för fastighetsägarens Glasmästeri. Nu väntar dock fastigheten på ett annat innehåll.