Limhamn, Malmö

Detaljplan har vunnit laga kraft. Förberedelser pågår för byggnation inom kort. Ny detaljplan medger byggnation för blandad bebyggelse med radhus och flerbostadshus