Projekt

Pågående projekt

Här byggs det för fullt. Håll koll här om du letar boende eller är nyfiken på vad som är på gång

Kommande projekt

Häng med på vad som händer framåt. Här finns spännande projekt i planeringsstadiet.

Hyllie, Malmö

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.

Planerad inflyttning

Alléhusen

114 Bostäder

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.

Planerad inflyttning Augusti 2023

Klagshamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Klagshamn 30:22 samt 30:27 i Klagshamn. (Området ligger inom Malmö kommuns översiktsplan inom utbyggnadsstrategin med innehåll i form av blandad stadsbebyggelse.) Förhoppningen är att vi inom kort skall kunna påbörja […]

Planerad inflyttning uppdateras

Limhamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Vattnet 12 och 13 på Limhamn och arbetet med detaljplanen är påbörjad. På fastigheten Vattnet 12 mot Birger Jarlsgatan uppfördes för drygt 100 år en byggnad som sedan skulle inrymma […]

Planerad inflyttning Byggstart 2023

Vipeholm Kv 30

Vi är glada för att få vara med och utveckla bostäder i den lummiga Vipeholmsparken som innehåller många gröna kvaliteter. Fler Bostäder arbetar för fullt med att utforma drygt tvåhundra lägenheter inom Vipeholmsområdet. Från vårt […]

Planerad inflyttning Planerad byggstart våren 2022

Klara projekt

Våra färdigbyggda projekt, som vi förvaltar med vår partner Franshill. Här hittar du ex. info för våra hyresgäster