Projekt

Pågående projekt

Här byggs det för fullt. Håll koll här om du letar boende eller är nyfiken på vad som är på gång

Kommande projekt

Häng med på vad som händer framåt. Här finns spännande projekt i planeringsstadiet.

Hyllie, Malmö

Fler Bostäder har av Malmö kommun blivit tilldelade en byggrätt i södra delen av Hyllie i området Hyllie Parkside. Här avser vi uppföra en Hybridbyggnad som, oss veterligen, aldrig tidigare uppförts i Sverige. Mer info kommer.

Status Bygglovsskede

Klagshamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Klagshamn 30:22 samt 30:27 i Klagshamn. (Området ligger inom Malmö kommuns översiktsplan inom utbyggnadsstrategin med innehåll i form av blandad stadsbebyggelse.) Förhoppningen är att vi inom kort…

Status Samråd Planprogram

Limhamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Vattnet 12 och 13 på Limhamn och arbetet med detaljplanen är påbörjad. På fastigheten Vattnet 12 mot Birger Jarlsgatan uppfördes för drygt 100 år en byggnad som sedan skulle inrymma Limhamns Folkets hus.

Status Byggstart 2023

Klara projekt

Våra färdigbyggda projekt, som vi förvaltar långsiktigt tillsammans med vårt systerföretag Franshill Förvaltning. Här hittar du ex. info för våra hyresgäster