Klagshamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Klagshamn 30:22 samt 30:27 i Klagshamn. Förhoppningen är att vi inom kort skall kunna påbörja detaljplansarbetet för området.