Timeline-test

vår resa mot en mer demokratisk
bostadsmarknad

2016

2016

Fler Bostäder bildas av Magnus Knutsson och Franshill Förvaltning – en del av Finja


Fler Bostäder förvärvar fastigheterna Sjön 1 och Sjön 2 vid hörnet Hyllie Kyrkoväg – Birger Jarlsgatan på Limhamn

2017

2017

Fler Bostäder tecknar samarbetsavtal med Lunds kommun och avtal med JM angående förvärv av byggrätter för drygt 200 lägenheter på Vipeholm i Lund

2018

2018

Fler Bostäder och Fojab blir inbjudna till att bli markägare och utveckla två bostadskvarter inom Sigtuna Stadsängar.

2019

2019

Fler Bostäder och Fojab vinner markanvisningstävling i Ystad.


Byggstart för 87 hyreslägenheter i Ystad Trädgårdsstad – Sveriges första klimatpositiva betongstomme.

2020

2020

Fler Bostäder förvärvar mark i Klagshamn


Inflyttning första etappen i Ystad Trädgårdsstad


Systerföretaget Franshill förvaltning och Fler Bostäder påbörjar resan som en långsiktig hyresvärd i Ystad


Fler Bostäder förvärvar byggrätter i Hyllie, Fastigheten Malmö Rätan 1, för uppförande av Sveriges första riktiga Hybridhus

2021

2021

Inflyttning etapp 2 & 3 Ystad Trädgårdsstad


Systerföretaget Franshill förvaltning förstärker organisationen och ytterligare lägenheter adderas för en långsiktig förvaltning i egen regi


Start Planprogramsarbete i Klagshamn


Mattias Åberg ansluter till Fler Bostäder som senior projektledare

2022

2022

Inflyttning etapp 1 – 99 hyreslägenheter på Vipeholm i Lund


Fler Bostäder och Systerföretaget Franshill förvaltning utökar beståndet med hyreslägenheter i Lund


Ny detaljplan vinner laga kraft för uppförande av blandad bebyggelse med radhus och flerbostadshus på fastigheterna Sjön 1 & 2 på Limhamn


Planavtal tecknas med Malmö stad för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Ryggen 19 på Kirseberg, Malmö

2023

2023

Planerad Byggstart för Sveriges första fullskaliga fullhybridhus på fastigheten Rätan 1 i Hyllie


Inflyttning 80 lägenheter på Vipeholm


Systerföretaget Franshill förvaltning kan nu erbjuda 272 st hyreslägenheter i Lund samt över 1 000 st lägenheter totalt


Samråd Planprogram Klagshamn


Fastigheterna Sjön 1 och 2 på Limhamn förbereds för byggnation

fler bostäder. igår, idag och imorgon.

Fler Bostäder bildades med missionen att skapa bättre bostäder som fler har möjlighet att flytta in i. Vi utvecklar bostäder för vanligt folk, kan man säga. För oss är det en fråga om att demokratisera bostadsmarknaden. Och det är vad vi gör, ett hus i taget. Resan den fortsätter, för vi har ju nästan bara börjat.