Hyllie, Malmö

fler bostäders projekt

Hyllie, Malmö

Fler Bostäder har av Malmö kommun blivit tilldelade en byggrätt i södra delen av Hyllie i området Hyllie Parkside. Här avser vi uppföra en Hybridbyggnad som, oss veterligen, aldrig tidigare uppförts i Sverige. Mer info kommer.
Planerad inflyttning Bygglovsskede
1-5 rok
35-133 kvm

Alléhusen Ägarlägenheter

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.
34 Ägarlägenheter
Planerad inflyttning Augusti 2023
1-4 rok
31-83 kvm

Alléhusen Hyresrätter

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.
80 Hyresrätter
Planerad inflyttning Augusti 2023
1-4 rok
31-83 kvm

Vipehusen

Beläget på en vacker plats i Östra Lund hittar du Vipehusen. Området har historiska anor från Södra skånska infanteriregementet. Blandat med nyare bostäder och äldre subtila byggnader omgärdas området av en lummig miljö, med uppväxta träd.
99 Hyresrätter
Planerad inflyttning Februari 2022
1-4 rok
29-88 kvm

Klagshamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Klagshamn 30:22 samt 30:27 i Klagshamn. (Området ligger inom Malmö kommuns översiktsplan inom utbyggnadsstrategin med innehåll i form av blandad stadsbebyggelse.) Förhoppningen är att vi inom kort...
Hyres-, bostads- & äganderätter
Planerad inflyttning Samråd Planprogram
1-5 rok
30 – 150 kvm

Limhamn, Malmö

Fler Bostäder har förvärvat fastigheterna Vattnet 12 och 13 på Limhamn och arbetet med detaljplanen är påbörjad. På fastigheten Vattnet 12 mot Birger Jarlsgatan uppfördes för drygt 100 år en byggnad som sedan skulle inrymma Limhamns Folkets hus.
Radhus / Flerbostadshus
Planerad inflyttning Byggstart 2023
1-6 rok rok
30 – 200 kvm

Ystad Trädgårdsstad

I det gamla plantskoleområdet växer en hely ny stadsdel fram. En grön oas med bevarade parkmiljöer, blommor och träd. Avkopplande promenad- och cykelstigar som varvas med grönstråk och naturliga mötesplatser. I närområdet finns både lekplatser, matbutiker, förskolor och skolor. Ystads stadskärna och havet når du på några minuters avstånd.
87 Hyresrätter
Planerad inflyttning December 2020
1-4 rok
36-92 kvm